Ποιότητα νερών κολύμβησης Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Απόφαση καταλληλότητας υδάτων κολύμβησης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

Αποτελέσματα αναλύσεων υδάτων κολύμβησης 2019