Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Αρχική

Νέα με μια ματιά

 • 28.07.17 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών θέσεων εργασίας

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.     2 / 2017
  για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ

  Έχοντας υπόψη:

  1.  Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 1 παρ. 19 του Ν. 2247/1994, όπως ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 186 (τομέας Β΄) και 260 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Π.Δ. 410/88 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Α΄ μέρους του Ν.3528/2007.
  4. Την υπ' αριθμ. 5174/58096/29-05-2017 (ΦΕΚ Β΄1914/1-6-2017) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τον καθορισμό του αριθμού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2017.
  5. Την υπ' αριθμ. 5239/58793/30-05-2017 (ΑΔΑ:ΩΑΔΑ4653ΠΓ-ΩΨΓ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την «Κατανομή εποχικού προσωπικού σε Περιφερειακές Ενότητες – Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017.
  6. Την αριθμ. 6569/67952/14-06-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
  7. Το αριθμ.4999/50532/15-4-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
  8. Την αριθ.: 6102/23-2-2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΨ465ΧΘ7-ΥΙΛ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Κατανομή ποσού ύψους 18.582.941,00 ευρώ σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας».
  9. Την αριθμ. 03/2597/6-7-2017 Βεβαίωση Πίστωση φορέας 3295, Κ.Α.Ε. 0341 και 0351 της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού.
  10. Την αριθμ. 04/8253/7-7-2017 Ανακοίνωση (1/2017) για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
  11. Το γεγονός ότι με την ανωτέρω Ανακοίνωση υποβλήθηκε αριθμός αιτήσεων, μικρότερος του απαιτούμενου για την ολοκλήρωση του προγράμματος.
  12. Τον από 21/7/2017 Τροποποιητικό Πίνακα αξιολόγησης και επιλογής εποχιακού προσωπικού στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καβάλας.
  13. Την αριθ. 8937/7/2017 τροποποίηση απόφαση πρόσληψης του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.

  Ανακοινώνει

  Την πρόσληψη συνολικού αριθμού είκοσι επτά (27) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου...

  Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

  Περισσότερα...
 • 27.07.17 General >> Νέα - Ανακοινώσεις

  Την Παρασκευή 28 Ιουλίου αρχίζουν οι αγώνες του 26ου ΟΠΕΝ Διεθνούς Σκακιστικού Τουρνουά της Καβάλας. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Αμφιθέατρο του Διοικητηρίου με ελβετικό σύστημα 9 γύρων και θα διαρκέσουν μέχρι τις 4 Αυγούστου.

  Οι συμμετέχοντες υπολογίζονται φέτος σε 280 - 300 προερχόμενοι από 26 - 27 χώρες. Προσωπικότητες του Διεθνούς Σκακιού, μέλη Εθνικών Ομάδων, διακεκριμένοι σκακιστές μακρινών και ιστορικών σκακιστικά χωρών, από τα βάθη της Ρωσίας μέχρι την Ινδία, αλλά και από τις μακρινές ΗΠΑ, Αυστραλία και Μαδαγασκάρη, δίνουν το μέτρο μιας πολύ ισχυρής διεθνούς διοργάνωσης.

  Ανάμεσα στους συμμετέχοντες συγκαταλέγονται 10 γκραν-μετρ, 14 ιντερνάσιοναλ-μετρ και συνολικά 48 τιτλούχοι σκακιστές και σκακίστριες, που κατατάσσουν το Τουρνουά της Καβάλας στο υψηλότερο επίπεδο ποιότητας και δυναμικότητας ανάμεσα όχι μόνο στα ελληνικά τουρνουά αλλά και στα υψηλά standards των ευρωπαϊκών τουρνουά.

  Πέρα όμως από το αγωνιστικό του ενδιαφέρον...

  Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ.

  Περισσότερα...
 • 27.07.17 Υπηρεσίες Π.Ε. Καβάλας >> Ανακοινώσεις Δ/νσης Υγείας

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Διενέργεια αεροψεκασμού ακμαιοκτονίας κουνουπιών

  Στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών έτους 2017 θα πραγματοποιηθούν αεροψεκασμοί ακμαιοκτονίας (ULV) στην πεδιάδα...

  Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ.

  Περισσότερα...
 • 24.07.17 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων

  Κατόπιν της αρχικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με υπ’ αριθμ.οικ.05/2714/18.07.2017 (από 18.07.2017 έως 24.07.2017), επειδή δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών για την δράση που αφορά την «Διαφήμιση σε έντυπα για την προσέλκυση ρώσων τουριστών». Αναλυτικά στην 251/2017 απόφαση της επιτροπής Ανάπτυξης (σχετ.2) περιγράφεται ο σκοπός και οι στόχοι, ενώ ήδη υπάρχει η δέσμευση χρημάτων (σχετ.1)

  Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

  Περισσότερα...
 • 19.07.17 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων

  Η   Οικονομική   Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. προκηρύσσει βάσει της αρ. 180/20-03-2017 απόφασής της, ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης στο οδικό δίκτυο Ν. Καβάλας», με προϋπολογισμό 400.000,00 €. (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ , απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), ποσό προς δημοπράτηση: 320.260,79€.

  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22-08-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας και το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016.

  Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας μέχρι τις 17-08-2017 ή από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (www.pekavalas.eu) εκτός από το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

  Συνημμένα έγγραφα:

  ΑΔΑΜ Περίληψη και Διακήρυξη

  Τεχνική Έκθεση

  Προϋπολογισμός

  Τιμολόγιο

  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

  Προμέτρηση

  ΣΑΥ

  ΦΑΥ

  ΤΕΥΔ

  Περισσότερα...

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 883/Β΄/20-03-2012 δημοσιεύτηκε η υπ’ αρίθμ. Φ.500/9/Ε5/5670 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία καθορίζονται είκοσι (20) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, (τηλ. 2513 503217, fax 2510 291287 ή στο e-mail: ddy.kavalas@pamth.gov.gr με την ένδειξη «Πρακτική Άσκηση»).

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

26ο Όπεν Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά «KAVALA 2017»

Εκτύπωση

Την Παρασκευή 28 Ιουλίου αρχίζουν οι αγώνες του 26ου ΟΠΕΝ Διεθνούς Σκακιστικού Τουρνουά της Καβάλας. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Αμφιθέατρο του Διοικητηρίου με ελβετικό σύστημα 9 γύρων και θα διαρκέσουν μέχρι τις 4 Αυγούστου.

Οι συμμετέχοντες υπολογίζονται φέτος σε 280 - 300 προερχόμενοι από 26 - 27 χώρες. Προσωπικότητες του Διεθνούς Σκακιού, μέλη Εθνικών Ομάδων, διακεκριμένοι σκακιστές μακρινών και ιστορικών σκακιστικά χωρών, από τα βάθη της Ρωσίας μέχρι την Ινδία, αλλά και από τις μακρινές ΗΠΑ, Αυστραλία και Μαδαγασκάρη, δίνουν το μέτρο μιας πολύ ισχυρής διεθνούς διοργάνωσης.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες συγκαταλέγονται 10 γκραν-μετρ, 14 ιντερνάσιοναλ-μετρ και συνολικά 48 τιτλούχοι σκακιστές και σκακίστριες, που κατατάσσουν το Τουρνουά της Καβάλας στο υψηλότερο επίπεδο ποιότητας και δυναμικότητας ανάμεσα όχι μόνο στα ελληνικά τουρνουά αλλά και στα υψηλά standards των ευρωπαϊκών τουρνουά.

Πέρα όμως από το αγωνιστικό του ενδιαφέρον...

Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 28 Ιούλιος 2017 08:01

Καιρός